.: 23.02.2007 Královehradecký sportovec roku 2006 :.

img00001.jpg